Language

Change
language
PL
Visual Motor Ambulatory Coordination Pain Sensory Bladder Speech Cognitive Fatigue

MS Progression Discussion Tool (MSProDiscuss)

W niniejszym kwestionariuszu zwracamy się do Pana/Pani (jako lekarza prowadzącego pacjenta) z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące objawów i skutków obserwowanych przez pacjenta w ciągu ostatnich 6 miesięcy, aby wesprzeć dyskusję dotyczącą progresji stwardnienia rozsianego z postaci remisyjno-rzutowej (RRMS) do postaci wtórnie postępującej (SPMS).
Prosimy wybrać odpowiednie opcje w celu wskazania odpowiedzi.

Wiek
Rozszerzona Skala Niepełnosprawności Ruchowej (EDSS)
 • 0
 • 0.5
 • 1
 • 1.5
 • 2
 • 2.5
 • 3
 • 3.5
 • 4
 • 4.5
 • 5
 • 5.5
 • 6
 • 6.5
 • 7
 • 7.5
 • 8
 • 8.5
 • 9
 • 9.5
 • 10
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent doświadczył rzutów choroby?
Ile było
rzutów?
Ustąpienie objawów po ostatnim rzucie
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeprowadzone zostało obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI)?
 
Objawy przedmiotowe nowej aktywności choroby

np. nowe lub rozszerzające się zmiany w obrazach T2-zależnych oraz/lub nowe lub rozszerzające się zmiany w obrazach T1 zależnych ulegające wzmocnieniu po podaniu gandolinu

np. nowe lub rozszerzające się zmiany w obrazach T2-zależnych oraz/lub nowe lub rozszerzające się zmiany w obrazach T1 zależnych ulegające wzmocnieniu po podaniu gandolinuWięcej informacji na temat stwardnienia rozsianego można znaleźć na stronie www.neuro-compass.education, bezpłatnej, niezależnie rozwiniętej przez ekspertów platformy edukacji medycznej.

INFORMACJE: Narzędzie do oceny progresji stwardnienia rozsianego MS Progression Discussion Tool to narzędzie uzupełniane przez lekarzy i przeznaczone do stosowania w praktyce klinicznej, aby uświadamiać pacjentów o ryzyku związanym z progresją stwardnienia rozsianego z postaci remisyjno-rzutowej (RRMS) do postaci wtórnie postępującej (SPMS), uwrażliwiać na nie oraz ułatwiać interakcję lekarz-pacjent. To narzędzie służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nawiązania dyskusji. Narzędzie wykorzystuje informacje z oceny objawów podmiotowych pacjenta i ich wpływu w ciągu ostatnich 6 miesięcy w celu wygenerowania wyniku procentowego, który wskazuje potrzebę dokonania przez lekarza dalszej oceny progresji choroby do postaci wtórnie postępującej (SPMS). Zostało ono opracowane na podstawie badań jakościowych z udziałem klinicystów i pacjentów z uwzględnieniem wyników badań empirycznych pochodzących z codziennej praktyki klinicznej. Zostało poddane ocenie pilotażowej, a następnie zatwierdzone przez lekarzy w warunkach codziennej praktyki lekarskiej.

Niniejsze narzędzie nie stanowi porady medycznej, rozpoznania, rokowania ani metody leczenia. Narzędzie i prezentowane w nim treści mają wyłącznie charakter informacyjny. We wszelkich sprawach dotyczących porady medycznej, rozpoznania oraz leczenia należy konsultować się z lekarzem. Opracowanie tego narzędzia zostało sfinansowane przez spółkę Novartis Pharma.
Piśmiennictwo: Simsek D i wsp. Poster P241 ECTRIMS 2015; Ziemssen T i wsp. Poster P2.156 AAN 2016; Meier Piani D i wsp. Poster EP1401 ECTRIMS 2017

Zastrzeżenie

Niniejsze narzędzie nie stanowi porady medycznej, rozpoznania, rokowania ani metody leczenia. Narzędzie i prezentowane w nim treści mają wyłącznie charakter informacyjny. We wszelkich sprawach dotyczących porady medycznej, rozpoznania oraz leczenia należy konsultować się z lekarzem.

Uruchom ponownie narzędzie MSProDiscuss

Zdecydowałeś o ponownym uruchomieniu MSProDiscussTM bez pobrania lub wydrukowania wyników. Czy chcesz kontynuować?