Language

Change
language
BG
Зрителни нарушения Моторни нарушения Промяна в походка и подвижност Координация Болка Сетивни нарушения Тазово - резервоарни нарушения Говорни нарушения Когнитивни нарушения Умора

MSProDiscussTM: Инструмент за обсъждане на прогресията на МС

Този въпросник събира информация относно симптомите, изпитани през последните 6 месеца, в подкрепа на Вашата дискусия относно евентуална прогресия на пациента към ВПМС

Възраст
EDSS
 • 0
 • 0.5
 • 1
 • 1.5
 • 2
 • 2.5
 • 3
 • 3.5
 • 4
 • 4.5
 • 5
 • 5.5
 • 6
 • 6.5
 • 7
 • 7.5
 • 8
 • 8.5
 • 9
 • 9.5
 • 10
Пациентът изпитал ли е пристъп през последните 6 месеца?
Колко
пристъпа
е изпитал
пациента?
Възстановяване след последния пристъп
Правено ли е МРТ през последните шест месеца?
 
Признаци на нова активност

Напр. нови или увеличаващи се Т2 лезии или Т1 лезии, усилени от гадолиний

Напр. нови или увеличаващи се Т2 лезии или Т1 лезии, усилени от гадолинийЗа повече източници на информация относно множествена склероза, посетете www.neuro-compass.education, безплатен независим източник за медицинско образование, разработен от експертна мултидисциплинарна ръководна група от специалисти по множествена склероза.

Информация: Приложението MS Progression Discussion Tool е приложение, попълнено от клиничен специалист, което се използва от здравните специалисти в клиничната практика за обучаване и получаване на повече информация относно риска от прогресия от ПРМС до ВПМС и да се улесни взаимодействието между лекаря и пациента. Това приложение е само за образователни и дискусионни цели. Приложението използва информация от симптомите на пациента и въздействията, изпитани през последните 6 месеца, за генериране на светофарна система, която допълва беседата на лекаря по отношение на прогресията на пациента към ВПМС. Разработено е на базата на качествени изследвания с клинични специалисти и пациенти и емпирични оценки на реални доказателства. Преминал е пилотно тестване и е валидиран с клинични специалисти в реалната Практика.

Това приложение не предоставя медицинска консултация, диагноза, прогноза или лечение. Приложението и неговото съдържание се предоставят само за общи информационни цели. Всякакви медицински консултации, диагнози или лечение трябва да бъдат направени от квалифициран медицински специалист. Разработването на това приложение е финансирано от Novartis Pharma.
Литература: Simsek D et al. Poster P241 ECTRIMS 2015; Ziemssen T et al. Poster P2.156 AAN 2016; Meier Piani D et al. Poster EP1401 ECTRIMS 2017

Ограничаване на отговорността

Този инструмент не предоставя медицинска консултация, диагноза, прогноза или лечение. Приложението и съдържанието му са изработени с цел предоставяне на основна информация. Всяка консултация, диагноза или лечение трябва да бъдат направени от медицински специалист.

Рестартирай MSProDiscuss

Избрали сте да рестартирате MSProDiscuss без да свалите или принтирате резултатите. Сигурни ли сте, че искате да продължите?